Kategoriarkiv: Nyheter

Studiebesök och projektmöte med Deponigas ApS

Den 6 oktober besökte Helena Lensell, Region Skåne och Jörgen Held, BEIC en av Deponigas ApS anläggningar i Danmark.

Anläggningen i Hedeland, utanför Roskilde, består av en ombyggd Volvo Penta-motor som producerar el med deponigas med en metanhalt på ca 20 % som huvudsakligt bränsle. En liten mängd diesel används som pilotbränsle för antändning (dual fuel-motor).

Fr.v. Helena Lensell, Region Skåne,  Ole Elmose, Deponigas ApS och Azhar Shah, Deponigas ApS. Foto: Jörgen Held, BEIC.

Efter besöket i Hedeland diskuterades data för en ekonomisk analys av tekniken med dual fuel-motor och deponigas med låg metanhalt under skånska/svenska förhållanden. Vidare diskuterades detaljer kring nästa steg avseende labbskaletester på LTH och pilotinstallation i Helsingborg,  i form av en ansökan om ett INTERREG-projekt. Slutligen avhandlades Deponigas ApS möjighet att delta i D-Twin Baltic-projektet, koordinerat av BEIC.

 

 

Projektmöte med NSR AB

Den 14 september träffades Ludvig Landen, NSR AB och Jörgen Held, BEIC för att diskutera den planerade ansökan för labbskaletester och pilotinstallation, inklusive en preliminär budget.
På mötet diskuterades också de kostnader NSR AB upparbetat när det gäller mätning av emissioner från Tjörröds-deponin.

Möte med Avfall Sverige

Den 7 juli hade Fredrika Stranne, Avfall Sveriges nya deponigasansvariga, och Jörgen Held ett projektmöte där projektstatus gicks igenom och idéer för nya projekt diskuterades.

Avfall Sverige
Jörgen Held, BEIC och Fredrika Stranne, Avfall Sverige

Studiebesök på Hedeland

Den 4 juli besökte Ludvig Landen, Miljö- och hållbarhetschef NSR AB, och Jörgen Held, VD BEIC, Deponigas ApS och deras anläggning i Hedeland, Danmark, där en ”dual fuel-motor” producerar el. Som bränsle används deponigas med låg metanhalt (<40 %). En liten mängd diesel (pilotbränsle) sprutas in för att antända bränsle/luft-blandningen.

Studiebesök 4 juli
Fr.v. Ludvig Landen, NSR AB, Azhar Shah och Ole Elmose, Deponigas ApS. Foto: Jörgen Held

På bilden visar Azhar monitorn med produktionsdata för Ludvig medan Ole stänger av ventilen till deponigasen.

Därefter visade Deponigas ApS upp sin teknik för deponigasuttag baserad på fler borrhål men med mindre diameter och djup.

Mötet avslutades med lunch.
 

Möte med avd. för Förbränningsmotorer

Den 30 juni 2022 besökte Jörgen Held, BEIC, avd. för Förbränningsmotorer på LTH för att diskutera kommande labbskaletester med en dual fuel-motor.
Tanken är att använda en av avdelningens motorer, en sexcylindrig Scania-motor på 13 liter. Dock kommer bara en cylinder att användas och deponigasen kommer att representeras av en blandning av metan och koldioxid.

Fr. v. Docent Marcus Lundgren, motorlabbschef  och Prof. Per Tunestål, avd. för Förbränningsmotorer framför den tilltänkta Scaniamotorn. Foto: Jörgen Held

Det egenutvecklade styrsystemet möjliggör full kontroll av insprutningen av pilotbränslet såsom tidpunkt för insprutningen och mängd insprutat pilotbränsle. Foto: Jörgen Held

 

 

Projektpresentation på REGATEC 2022

Den 17-18 maj gick 8th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2022, av stapeln på Scandic Triangeln i Malmö.

Totalt deltog ca 140 biogas-, förgasnings- och power-to-gas-experter från 21 länder i konferensen.

Projektet ”Grön el från deponigas med låg metanhalt” presenterades som en poster och information om projektet inkluderades i REGATEC 2022 Conference proceedings, ISBN 978-91-981149-7-3, i form av ett abstrakt.

Studiebesök på Filborna och Tjörröds deponier

Den 24 mars blev Ole Elmose, Deponigas ApS och Jörgen Held, BEIC, guidade av Ludvig Landen, Samuel Svensson och Åsa Kolmert Strickland, NSR AB på Tjörröds deponi utanför Höganäs. Delar av deponin håller på att sluttäckas och så kallade bio-fönster installeras.

Tjörröd deponi
Fr.v. Ole Elmose, Åsa Kolmert Strickland, Ludvig Landen och Samuel Svensson. Foto: Jörgen Held

Bio-fönster
Sluttäckning med gastät plastduk. Den öppna ytan ska bli ett bio-fönster med oxiderande mikrober som omvandlar metan till koldioxid. Foto: Jörgen Held

Därefter visade Ludvig Landen, NSR AB upp Filborna deponi i Helsing borg för Ole och Jörgen.

Gashus
Ett gashus på Filborna där olika gasbrunnar kopplas samman innan deponigasen går till en gaspanna. Foto: Jörgen Held

Under dagen diskuterades nästa steg i projektet ”Grön el från deponigas med låg metanhalt” och vid vilken deponi som dual fuel-motorn ska demonstreras.