Kontakt

Jörgen Held
Baltic Energy Innovation Centre
+46 (0)725-199 425
info @ beic [.] nu

Grön el från deponigas med låg metanhalt