Möte med avd. för Förbränningsmotorer

Den 30 juni 2022 besökte Jörgen Held, BEIC, avd. för Förbränningsmotorer på LTH för att diskutera kommande labbskaletester med en dual fuel-motor.
Tanken är att använda en av avdelningens motorer, en sexcylindrig Scania-motor på 13 liter. Dock kommer bara en cylinder att användas och deponigasen kommer att representeras av en blandning av metan och koldioxid.

Fr. v. Docent Marcus Lundgren, motorlabbschef  och Prof. Per Tunestål, avd. för Förbränningsmotorer framför den tilltänkta Scaniamotorn. Foto: Jörgen Held

Det egenutvecklade styrsystemet möjliggör full kontroll av insprutningen av pilotbränslet såsom tidpunkt för insprutningen och mängd insprutat pilotbränsle. Foto: Jörgen Held