Möte med avd. för Förbränningsmotorer

Den 10 november besökte Jörgen Held avd. för Förbränningsmotorer på Lunds Tekniska Högskola för att diskutera samarbetsmöjligheter avseende förbränning av deponigas med låg metanhalt i dual fuel-motorer.


Fr.v. Docent Marcus Lundgren, motorlabbschef avd. för Förbränningsmotorer, Jörgen Held, BEIC, Prof. Per Tunestål, avd. för Förbränningsmotorer.