Möte med Avfall Sverige

Den 7 februari hade Jörgen Held, BEIC ett avstämningsmöte med Johan Fagerqvist, Avfall Sverige.

Johan Fagerqvist

Bland annat diskuterades vad som gjorts inom projektet, vilka de nästa stegen är och Avfall Sveriges medfinansiering via en upphandling av ett konsultuppdrag avseende beräkningsmodeller för diffusa utsläpp av metan från deponier.