Projektbeskrivning

Projektet avser en förstudie där dual fuel-motorer med förnybart pilotbränsle undersöks under skånska förhållanden med avseende på möjlighet till elproduktion med deponigas som har låg metanhalt (<40 %) och de ekonomiska förutsättningarna analyseras. Geografiskt är väderoberoende elproduktion av stor betydelse för Skåne som ligger i zon 4 när det gäller elpris.

Vidare kommer ett studiebesök vid en eller flera av Deponigas ApS:s anläggningar i Danmark att arrangeras och underlag för en ansökan om labbtester och demonstration i pilotskala att tas fram.

Grön el från deponigas med låg metanhalt