Projektmöte med NSR AB

Den 17 november träffades Ludvig Landen, NSR AB och Jörgen Held, BEIC för att diskutera den planerade ansökan till Södra Östersjöprogrammet, mer specifikt om underleverantörer och tillhörande budgetfrågor.