Projektmöte på NSR AB

Den 29 november besökte Jörgen Held, BEIC, NSR AB i Helsingborg. Från NSR AB deltog Miljö- och hållbarthetschefen Ludvig Landen, Åsa Kolmert Strickland (inhyrd konsult) och Ahmed Alsale.

Förutsättningar för elproduktion med deponigas med låg metanhalt diskuterades.