Projektmöte NSR/BEIC

Den 8 februari 2022 träffades Ludvig Landen, NSR AB och Jörgen Held, BEIC för att diskutera ett studiebesök på deponin i Tjörröd utanför Höganäs och ett nytt studiebesök hos Deponigas ApS i Danmark. Vidare diskuterades projektets fortsättning och den kommande ansökan avseende labbtester på Lunds Tekniska Högskola och en pilotanläggning på deponin i Tjörröd.