Projektpresentation på REGATEC 2022

Den 17-18 maj gick 8th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2022, av stapeln på Scandic Triangeln i Malmö.

Totalt deltog ca 140 biogas-, förgasnings- och power-to-gas-experter från 21 länder i konferensen.

Projektet ”Grön el från deponigas med låg metanhalt” presenterades som en poster och information om projektet inkluderades i REGATEC 2022 Conference proceedings, ISBN 978-91-981149-7-3, i form av ett abstrakt.