Publikationer

 

PosterREGATEC 2022
Poster presenterad på 8th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2022, 17-18 maj.

Klicka på bilden för att ladda ner postern som PDF.

 

 

AbstraktAbstrakt
Ett abstrakt med information om projektet publicerades i REGATEC 2022 Conference proceedings.

Klicka på bilden för att ladda ner abstraktet som PDF.

 

 

 

SlutrapportSlutrapport
Klicka på bilden för att ladda ner slutrapporten som PDF.

Grön el från deponigas med låg metanhalt