Publikationer

 

PosterREGATEC 2022
Poster presenterad på 8th International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2022, 17-18 maj.

Klicka på bilden för att ladda ner postern som PDF.

 

 

AbstraktAbstrakt
Ett abstrakt med information om projektet publicerades i REGATEC 2022 Conference proceedings.

Klicka på bilden för att ladda ner abstraktet som PDF.

Grön el från deponigas med låg metanhalt