Region Skåne beviljar BEIC medel

Den 22 november fattade Region Skåne beslut att bevilja Baltic Energy Innovation Centre medel för att genomföra projektet Grön el från deponigas med låg metanhalt.