Studiebesök och projektmöte med Deponigas ApS

Den 6 oktober besökte Helena Lensell, Region Skåne och Jörgen Held, BEIC en av Deponigas ApS anläggningar i Danmark.

Anläggningen i Hedeland, utanför Roskilde, består av en ombyggd Volvo Penta-motor som producerar el med deponigas med en metanhalt på ca 20 % som huvudsakligt bränsle. En liten mängd diesel används som pilotbränsle för antändning (dual fuel-motor).

Fr.v. Helena Lensell, Region Skåne,  Ole Elmose, Deponigas ApS och Azhar Shah, Deponigas ApS. Foto: Jörgen Held, BEIC.

Efter besöket i Hedeland diskuterades data för en ekonomisk analys av tekniken med dual fuel-motor och deponigas med låg metanhalt under skånska/svenska förhållanden. Vidare diskuterades detaljer kring nästa steg avseende labbskaletester på LTH och pilotinstallation i Helsingborg,  i form av en ansökan om ett INTERREG-projekt. Slutligen avhandlades Deponigas ApS möjighet att delta i D-Twin Baltic-projektet, koordinerat av BEIC.