Etikettarkiv: deponigas

Studiebesök på Filborna och Tjörröds deponier

Den 24 mars blev Ole Elmose, Deponigas ApS och Jörgen Held, BEIC, guidade av Ludvig Landen, Samuel Svensson och Åsa Kolmert Strickland, NSR AB på Tjörröds deponi utanför Höganäs. Delar av deponin håller på att sluttäckas och så kallade bio-fönster installeras.

Tjörröd deponi
Fr.v. Ole Elmose, Åsa Kolmert Strickland, Ludvig Landen och Samuel Svensson. Foto: Jörgen Held

Bio-fönster
Sluttäckning med gastät plastduk. Den öppna ytan ska bli ett bio-fönster med oxiderande mikrober som omvandlar metan till koldioxid. Foto: Jörgen Held

Därefter visade Ludvig Landen, NSR AB upp Filborna deponi i Helsing borg för Ole och Jörgen.

Gashus
Ett gashus på Filborna där olika gasbrunnar kopplas samman innan deponigasen går till en gaspanna. Foto: Jörgen Held

Under dagen diskuterades nästa steg i projektet ”Grön el från deponigas med låg metanhalt” och vid vilken deponi som dual fuel-motorn ska demonstreras.

Studiebesök hos Deponigas ApS

Den 3 februari 2022 gjorde Linn Möller, ex-jobbare NSR AB och Jörgen Held, BEIC ett studiebesök vid Deponigas ApS i Danmark. Från Deponigas ApS deltog Ole Elmose, Azhar Shah och Mikkel Kastensand.

Först besöktes Deponigas ApS:s anläggning på Hedeland utanför Roskilde. Där en Volvo Penta byggts om till en dual fuel-motor för elproduktion med deponigas som bränsle och diesel som pilotbränsle.
Hedeland
Azhar Shah ger tekniska detaljer till Linn Möller under överinseende av Ole Elmose. Foto: Jörgen Held

Därefter fortsatte turen till en annan av Deponigas ApS:s anläggningar, utanför Naestved.
Naestved
Ole Elmose utanför containern med en modifierad dual fuel-motor, utanför Naestved. Deponigasen kommer in genom det svarta plaströret. Foto: Jörgen Held

Engine Naestved
Den modifierade motorn inuti containern med deponigas som bränsle och diesel som pilotbränsle. Foto: Linn Möller

Manifold house
De olika rören på bilden går till var sin gasbrunn på deponin utanför Naestved och samlas ihop via grenrör för vidare transport till containern med dual-fuel motorn. Foto: Jörgen Held


Uppe i bildens högra hörn ses det lilla skjulet med grenrören. Deponigasen går därifrån vidare till containern med motorn via det svarta plaströret. Foto: Linn Möller

Därefter fortsatte diskussionerna över en god lunch på Hotel Kirstine i Naestved.  Deponigas ApS tillhandahöll data för sina anläggningar och Jörgen Held informerade om status för projektet och om den kommande ansökan för labbtester av en dual fuel-motor med ett förnybart pilotbränsle och demonstration av tekniken vid NSR AB:s deponi i Tjörröd utanför Höganäs.