Etikettarkiv: Filborna

Studiebesök på Filborna och Tjörröds deponier

Den 24 mars blev Ole Elmose, Deponigas ApS och Jörgen Held, BEIC, guidade av Ludvig Landen, Samuel Svensson och Åsa Kolmert Strickland, NSR AB på Tjörröds deponi utanför Höganäs. Delar av deponin håller på att sluttäckas och så kallade bio-fönster installeras.

Tjörröd deponi
Fr.v. Ole Elmose, Åsa Kolmert Strickland, Ludvig Landen och Samuel Svensson. Foto: Jörgen Held

Bio-fönster
Sluttäckning med gastät plastduk. Den öppna ytan ska bli ett bio-fönster med oxiderande mikrober som omvandlar metan till koldioxid. Foto: Jörgen Held

Därefter visade Ludvig Landen, NSR AB upp Filborna deponi i Helsing borg för Ole och Jörgen.

Gashus
Ett gashus på Filborna där olika gasbrunnar kopplas samman innan deponigasen går till en gaspanna. Foto: Jörgen Held

Under dagen diskuterades nästa steg i projektet ”Grön el från deponigas med låg metanhalt” och vid vilken deponi som dual fuel-motorn ska demonstreras.