Etikettarkiv: Hedeland

Studiebesök på Hedeland

Den 4 juli besökte Ludvig Landen, Miljö- och hållbarhetschef NSR AB, och Jörgen Held, VD BEIC, Deponigas ApS och deras anläggning i Hedeland, Danmark, där en ”dual fuel-motor” producerar el. Som bränsle används deponigas med låg metanhalt (<40 %). En liten mängd diesel (pilotbränsle) sprutas in för att antända bränsle/luft-blandningen.

Studiebesök 4 juli
Fr.v. Ludvig Landen, NSR AB, Azhar Shah och Ole Elmose, Deponigas ApS. Foto: Jörgen Held

På bilden visar Azhar monitorn med produktionsdata för Ludvig medan Ole stänger av ventilen till deponigasen.

Därefter visade Deponigas ApS upp sin teknik för deponigasuttag baserad på fler borrhål men med mindre diameter och djup.

Mötet avslutades med lunch.
 

Studiebesök hos Deponigas ApS

Den 3 februari 2022 gjorde Linn Möller, ex-jobbare NSR AB och Jörgen Held, BEIC ett studiebesök vid Deponigas ApS i Danmark. Från Deponigas ApS deltog Ole Elmose, Azhar Shah och Mikkel Kastensand.

Först besöktes Deponigas ApS:s anläggning på Hedeland utanför Roskilde. Där en Volvo Penta byggts om till en dual fuel-motor för elproduktion med deponigas som bränsle och diesel som pilotbränsle.
Hedeland
Azhar Shah ger tekniska detaljer till Linn Möller under överinseende av Ole Elmose. Foto: Jörgen Held

Därefter fortsatte turen till en annan av Deponigas ApS:s anläggningar, utanför Naestved.
Naestved
Ole Elmose utanför containern med en modifierad dual fuel-motor, utanför Naestved. Deponigasen kommer in genom det svarta plaströret. Foto: Jörgen Held

Engine Naestved
Den modifierade motorn inuti containern med deponigas som bränsle och diesel som pilotbränsle. Foto: Linn Möller

Manifold house
De olika rören på bilden går till var sin gasbrunn på deponin utanför Naestved och samlas ihop via grenrör för vidare transport till containern med dual-fuel motorn. Foto: Jörgen Held


Uppe i bildens högra hörn ses det lilla skjulet med grenrören. Deponigasen går därifrån vidare till containern med motorn via det svarta plaströret. Foto: Linn Möller

Därefter fortsatte diskussionerna över en god lunch på Hotel Kirstine i Naestved.  Deponigas ApS tillhandahöll data för sina anläggningar och Jörgen Held informerade om status för projektet och om den kommande ansökan för labbtester av en dual fuel-motor med ett förnybart pilotbränsle och demonstration av tekniken vid NSR AB:s deponi i Tjörröd utanför Höganäs.