Etikettarkiv: Naestved

Studiebesök hos Deponigas ApS

Den 3 februari 2022 gjorde Linn Möller, ex-jobbare NSR AB och Jörgen Held, BEIC ett studiebesök vid Deponigas ApS i Danmark. Från Deponigas ApS deltog Ole Elmose, Azhar Shah och Mikkel Kastensand.

Först besöktes Deponigas ApS:s anläggning på Hedeland utanför Roskilde. Där en Volvo Penta byggts om till en dual fuel-motor för elproduktion med deponigas som bränsle och diesel som pilotbränsle.
Hedeland
Azhar Shah ger tekniska detaljer till Linn Möller under överinseende av Ole Elmose. Foto: Jörgen Held

Därefter fortsatte turen till en annan av Deponigas ApS:s anläggningar, utanför Naestved.
Naestved
Ole Elmose utanför containern med en modifierad dual fuel-motor, utanför Naestved. Deponigasen kommer in genom det svarta plaströret. Foto: Jörgen Held

Engine Naestved
Den modifierade motorn inuti containern med deponigas som bränsle och diesel som pilotbränsle. Foto: Linn Möller

Manifold house
De olika rören på bilden går till var sin gasbrunn på deponin utanför Naestved och samlas ihop via grenrör för vidare transport till containern med dual-fuel motorn. Foto: Jörgen Held


Uppe i bildens högra hörn ses det lilla skjulet med grenrören. Deponigasen går därifrån vidare till containern med motorn via det svarta plaströret. Foto: Linn Möller

Därefter fortsatte diskussionerna över en god lunch på Hotel Kirstine i Naestved.  Deponigas ApS tillhandahöll data för sina anläggningar och Jörgen Held informerade om status för projektet och om den kommande ansökan för labbtester av en dual fuel-motor med ett förnybart pilotbränsle och demonstration av tekniken vid NSR AB:s deponi i Tjörröd utanför Höganäs.