Hem

Grön el från deponigas med låg metanhalt är ett samarbetsprojekt, med Avfall Sverige, NSR AB, Deponigas ApS och Baltic Energy Innovation Centre (koordinator) som projektparter.

Final report

Projektet har erhållit medfinansiering via Region Skånes Miljövårdsfond.


Region Skåne

Grön el från deponigas med låg metanhalt