Projektmöte med NSR AB

Den 14 september träffades Ludvig Landen, NSR AB och Jörgen Held, BEIC för att diskutera den planerade ansökan för labbskaletester och pilotinstallation, inklusive en preliminär budget.
På mötet diskuterades också de kostnader NSR AB upparbetat när det gäller mätning av emissioner från Tjörröds-deponin.