Möte med Avfall Sverige

Den 7 juli hade Fredrika Stranne, Avfall Sveriges nya deponigasansvariga, och Jörgen Held ett projektmöte där projektstatus gicks igenom och idéer för nya projekt diskuterades.

Avfall Sverige
Jörgen Held, BEIC och Fredrika Stranne, Avfall Sverige