Etikettarkiv: Deponigas ApS

Studiebesök och projektmöte med Deponigas ApS

Den 6 oktober besökte Helena Lensell, Region Skåne och Jörgen Held, BEIC en av Deponigas ApS anläggningar i Danmark.

Anläggningen i Hedeland, utanför Roskilde, består av en ombyggd Volvo Penta-motor som producerar el med deponigas med en metanhalt på ca 20 % som huvudsakligt bränsle. En liten mängd diesel används som pilotbränsle för antändning (dual fuel-motor).

Fr.v. Helena Lensell, Region Skåne,  Ole Elmose, Deponigas ApS och Azhar Shah, Deponigas ApS. Foto: Jörgen Held, BEIC.

Efter besöket i Hedeland diskuterades data för en ekonomisk analys av tekniken med dual fuel-motor och deponigas med låg metanhalt under skånska/svenska förhållanden. Vidare diskuterades detaljer kring nästa steg avseende labbskaletester på LTH och pilotinstallation i Helsingborg,  i form av en ansökan om ett INTERREG-projekt. Slutligen avhandlades Deponigas ApS möjighet att delta i D-Twin Baltic-projektet, koordinerat av BEIC.

 

 

Studiebesök hos Deponigas ApS

Den 3 februari 2022 gjorde Linn Möller, ex-jobbare NSR AB och Jörgen Held, BEIC ett studiebesök vid Deponigas ApS i Danmark. Från Deponigas ApS deltog Ole Elmose, Azhar Shah och Mikkel Kastensand.

Först besöktes Deponigas ApS:s anläggning på Hedeland utanför Roskilde. Där en Volvo Penta byggts om till en dual fuel-motor för elproduktion med deponigas som bränsle och diesel som pilotbränsle.
Hedeland
Azhar Shah ger tekniska detaljer till Linn Möller under överinseende av Ole Elmose. Foto: Jörgen Held

Därefter fortsatte turen till en annan av Deponigas ApS:s anläggningar, utanför Naestved.
Naestved
Ole Elmose utanför containern med en modifierad dual fuel-motor, utanför Naestved. Deponigasen kommer in genom det svarta plaströret. Foto: Jörgen Held

Engine Naestved
Den modifierade motorn inuti containern med deponigas som bränsle och diesel som pilotbränsle. Foto: Linn Möller

Manifold house
De olika rören på bilden går till var sin gasbrunn på deponin utanför Naestved och samlas ihop via grenrör för vidare transport till containern med dual-fuel motorn. Foto: Jörgen Held


Uppe i bildens högra hörn ses det lilla skjulet med grenrören. Deponigasen går därifrån vidare till containern med motorn via det svarta plaströret. Foto: Linn Möller

Därefter fortsatte diskussionerna över en god lunch på Hotel Kirstine i Naestved.  Deponigas ApS tillhandahöll data för sina anläggningar och Jörgen Held informerade om status för projektet och om den kommande ansökan för labbtester av en dual fuel-motor med ett förnybart pilotbränsle och demonstration av tekniken vid NSR AB:s deponi i Tjörröd utanför Höganäs.